Sonaravnost

Vodilno načelo sonaravnosti v okviru opredelitve pomena besede ‘menekoprava’ pomeni:

– da človek, družbena skupina in/ali družba kot celota v osnovnih sestavinah svojega obstoja in delovanja upošteva potrebo po dolgoročnem obstoju in obnavljanju narave in njenih delov tako na Zemlji kot tudi v vesolju.

Dodatne in podrobnejše tematizacije načela sonaravnosti (delovanja v sozvočju z naravo, upoštevanja okoljskih omejitev) bodo objavljene na tem mestu.