Premišljenost

Vodilno načelo premišljenosti v okviru opredelitve pomena besede ‘menekoprava’ pomeni:

– da je treba razvijati in dodelovati človekove individualne in skupinske zmožnosti mišljenja, veščin oz. spretnosti, umevanja, zavesti ipd.;

– da se vsa pomembnejša človekova in družbena dejanja izvršujejo preudarno, tj. po predhodnem temeljitem, celostnem, umnem in čustveno dodelanem premisleku, ki vključuje temeljne eksistenčne interese vseh bitij in družbenih subjektov, ki jih omenjena dejanja zadevajo.

 

Dodatne in podrobnejše tematizacije načela premišljenosti (preudarnosti, umnosti, pretehtanosti) bodo objavljene na tem mestu.