Pravičnost

Vodilno načelo pravičnosti v okviru opredelitve pomena besede ‘menekoprava’ pomeni:

– da je treba razvijati kakovost in širiti obseg pravic in svoboščin, ki zadevajo človeka in/ali družbene skupine;

– da nek človek ali družbena skupina zase ne terja in ne pričakuje drugačnih temeljnih pravic in svoboščin kot za katerega koli drugega človeka ali družbeno skupino (družbena skupina je družina, sosedstvo, lokalna skupnost, etnična skupina, narod, jezikovna skupina, religiozna skupina, nazorska skupina, rasna skupina, spolna skupina ipd.).

 

Dodatne in podrobnejše tematizacije načela pravičnosti bodo objavljene na tem mestu.