Znanost in inventivnost

Izboljševanje življenjskih možnosti posameznika in družbe je v pomembni meri odvisno od prirasta vednosti, znanja, od splošnega in podrobnega poznavanja človekovega ter družbenega ‘zunanjega’ in ‘notranjega’ sveta. Zato so znanost in inventivnost, odpiranje novih horizontov vednosti, vzpostavljanje novih miselnih paradigem in odpiranje pogledov ‘ven iz škatle’ še posebej pomembne oblike posameznikovega in organiziranega družbenega udejstvovanja.

Na le-tega se nanašajo prispevki, našteti v nadaljevanju.