Rekreacija in šport

Posameznikova duševna in telesna rekreacija je zelo pomemben del obnavljanja njegovih zmožnosti za obstoj, razvoj in ustvarjalno (so)delovanje v družbenem življenju njegovih skupnosti ter širše družbe. Prispevki v nadaljevanju tematizirajo to področje, izhajajoč tudi iz načel sovede.