Preskrba

Preskrba posameznikov, družbenih skupin in širše družbe se nanaša na preskrbo z izdelki in storitvami širokega nabora, nanašajočega se na stanovanjsko bivanje, prehrano, energijo, zdravje, socialno oskrbo in druge materialno-eksistenčne razsežnosti življenja posameznika, družbenih skupin in širše družbe. Pri tem gre tudi za dejavnosti trgovine, zdravstva, socialnega skrbstva ipd. Omenjeno je predmet obravnave v prispevkih, naštetih v nadaljevanju, pri čemer ti upoštevajo tudi načela sovede.