Omika

Miselna, vrednotna, obče kulturna podlaga za obstoj in razvoj družbe je socializiran, vzgojen, kultiviran, obveščen in izobražen posameznik. Reprodukcijo omenjenih ‘mehkih vsebin’ družbe oziroma njenih pripadnikov zagotavljajo vzgoja, šolstvo, izobraževalni programi, množična občila, kultura, umetnost, turizem ipd. Posameznikove, skupnostne in/ali širše družbene, osmišljeno, redno oz. organizirano izvajane dejavnosti, ki se nanašajo na prej navedeno in pri tem izhajajo tudi iz načel sovede, so predmet obravnave v spodaj naštetih prispevkih.