Narava in naravni viri

Udejanjanje načel sovede v zvezi z naravo in naravnimi viri se nanaša tudi na zrak, vode, plodno zemljo, rastline, živali in druga živa bitja, na gozdove, mineralne surovine, naravno krajino ipd., prav tako pa tudi na sestavine vesolja v neposredni bližini Zemlje in v večji oddaljenosti od nje. Našteto ne predstavlja le virov za človekov in družbeni biološki/socialni/gospodarski obstoj, obnavljanje in razvoj, pač pa tudi življenjski prostor in eksistenčni vir drugih živih bitij. Prispevki v nadaljevanju tematizirajo posamezne od prej naštetih tematik ali več teh skupaj, pri čemer izhajajo iz zornega kota (dela) načel, lastnih sovedi.