Infrastruktura

Podporne vzvod oz. tehnično in storitveno podlago za izvajanje raznolikih družbenih dejavnosti predstavlja infrastruktura, ki se nanaša na promet oz. prevoz ljudi, blaga in drugih živih bitij, na prenos podatkov, vode, energije, na ravnanje z odpadki, na varovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami ipd. S tem, kako vzpostavljati in skrbeti za (grajeno, tehnično) infrastrukturo ter izvajati na njej temelječe ‘infrastrukturno-storitvene’ dejavnosti, pri tem pa upoštevati večji ali manjši nabor načel sovede, se ukvarjajo prispevki, našteti v nadaljevanju.