Gospodarstvo

Predelava snovi in energije ter proizvodnja snovnih (materialih) izdelkov za vsakdanje potrebe posameznika, za delovanje raznolikih družbenih organizacij in za materialno-kulturni obstoj celotne družbe na doseženi stopnji njene razvitosti je srž gospodarskih dejavnosti (vsake) družbe. S tem, kako omenjene dejavnosti izvajati in pri tem upoštevati tudi načela sovede, se ukvarjajo prispevki, našteti v nadaljevanju.