Družba nasploh

V tej podrubriki nanizani prispevki se nanašajo na teme, ki zadevajo celotno, tj. planetarno človeško družbo ali posamezne večje, relativno samostojne (kontinentalne, nacionalne …) družbe. Pri tem se spodaj nanizani prispevki z družbo ukvarjajo s filozofskega, etičnega, sociološkega, antropološkega, demografskega, kulturološkega, religiološkega, ekonomskega, pravnega, upravljavskega in drugih celostno-disciplinarnih zornih kotov, ki obenem vključujejo tudi večji ali manjši del načel sovede.