Človek in družbene skupnosti

Človek kot posameznik in ožje ter širše človeške skupnosti (primarne, teritorialne, jezikovne, etnične, (sub)kulturne, religijske, strokovne…) imajo v odnosu do širše, celostne družbe svojo posebno bitnost, obstojnost in razvojni lok. V tej podrubriki nanizani prispevki se nanašajo prav nanje, pri čemer jih tematizirajo s sociološkega, etnološkega, socio-psihološkega, dušeslovnega in drugih disciplinarnih zornih kotov, v katerih fokusu je človek kot posameznik in njegove družbene skupnosti. Pri tem spodaj nanizani prispevki vključujejo oz. izhajajo tudi iz (dela) načel sovede.