Sprejeti dokumenti

Raznoliki družbeni subjekti so sprejeli upoštevanja vredne dokumente v zvezi s človekom, družbo in naravo, ki imajo pravni značaj ali so kako drugače za nekoga zavezujoči (npr. deklarativno, etično, programsko, organizacijsko…). V nadaljevanju je navedenih nekaj tovrstnih dokumentov (za lokalno, regionalno, državno ali mednarodno raven), za vsakega od njih pa tudi spletna povezava do njegove vsebine.