Spominski zapisi


V tej rubriki so podani zapisi raznih avtorjev in avtoric, ki imajo spominski oziroma zgodovinski značaj, Nanašajo se torej na pretekla dogajanja, obenem pa imajo v izpostavljjeni meri osebno noto.

Kliknite na izbrano spodnje ime in priimek avtorja oz. avtorice spominskih zapisov.

 

Tihomila Dobravc

Ida Polegek