Pomembni citati

Družbene analize in tehtne premisleke o ustroju, razvoju in problemih družbe njihovi avtorji/-ice neredko zgostijo v zanimive kratke navedbe, zapise in izjave, ki ‘zadenejo žebljico na glavico’. V nadaljevanju so citirane tovrstne navedbe, ki si zaslužijo širšo pozornost in pomnjenje.