Eseji in članki

Zastavitvi menekoprave kot posebne družbeno-razvojne usmeritve so vsebinsko bolj ali manj blizu nekatera družbena premišljevanja, koncepti in delovanja, ubesedena v že obstoječih besedilih, člankih in esejih raznolikih avtorjev in avtoric. Tako bralcem v branje ponujamo nekatera od tovrstnih, pozornosti vrednih del.