Izhodišča in namen

Lista_SPS_logotip

 

Lista skupaj za pravično skupnost – SPS (kratko: Lista SPS) je organizacija, katere osnovni namen je uveljavljati, udejanjati in operacionalizirati menekopravo ter na tej podlagi aktivno sooblikovati nova politična strujanja v Republiki Sloveniji in širše.

Lista SPS je bila ustanovljena dne 29. 8. 2010 v Mariboru, ko je bilo izvoljeno njeno prvo predsedstvo v sestavi Jože Kos Grabar ml. (predsednik), Branko Gerlič (podpredsednik) in Vojko Kogej (podpredsednik) ter so bili sprejeti njeni osnovni dokumenti, tj. temeljna idejna izhodišča, teze za dolgoročni program, izhodišča organiziranosti in etični kodeks.

Temeljna idejna izhodišča liste so ob vsebini in vodilnih načelih menekoprave še mnogozornost (kot način mišljenja) in vsebina ter načela sovede (kot dejavnosti upravljanja družbe). (Opomba: pojmi menekoprava, mnogozornost in soveda so opredeljeni v rubriki „Temeljna družbena vodila“.)

Med temeljna idejna izhodišča liste spadajo poleg prej navedenega tudi vsi dokumenti tovrstnega značaja, ki jih sprejme najvišji organ liste.

Izhodiščno območje delovanja liste je območje Republike Slovenije, zato je sestavni del tistih temeljnih idejnih izhodišč liste, ki se nanašajo (tudi) na slovensko družbo, vsebina Rožniške deklaracije (“Deklaracija o novi, pravičnejši družbeni ureditvi Republike Slovenije in o njeni polni samobitnosti”), sprejete dne 21. 6. 2008.

Lista si prizadeva namen in vsebino svojega delovanja internacionalizirati.

Lista je glede na zgornje organizacija, ki primarno deluje na političnem področju, vendar si politiko kot družbeno dejavnost prizadeva pretvoriti v sovedo.