Fenomen plastične vrečke

Dr. Gregor Radonjič: “Fenomen plastične vrečke – vpliv pubertetniških mozoljev na zdravje”

Prvič objavljeno v Objektivu (sobotna priloga časnika Dnevnik) dne 15. 11. 2008

Avor v prispevku celovito predstavi problematiko rabe plastičnih nosilnih vrečk, pri čemer negativne okoljske učinke le-teh primerja z drugimi, bolj problematičnimi izdelki in praksami. Ugotavlja, da je plastičnim vrečkam namenjeno nesorazmerno dosti pozornosti in da njihovi negativni okoljski učinki (v primerjavi z drugimi odpadki) niso tako veliki, kot se na splošno misli. Opozarja tudi, da je prevladujoče stališče o alternativi v obliki papirnatih nosilnih vrečk z okoljskega vidika na majavih nogah. Celoten članek je dostopen na tej povezavi.

Comment ( 1 )

  • Jože Kos Grabar

    Zadevni prispevek dr. Gregorja Radonjiča je iz leta 2008. Glede na aktualne politično-okoljske aktivnosti v EU in Sloveniji (v letih 2018-2019), ki se nanašajo neposredno na plastične vrečke, odpira prispevek vprašanja o tem, kaj se je v zadnjih enajstih letih glede plastičnih vrečk spremenilo in ali je dandanes namenjena ustrezna mera politično-okoljske pozornosti tudi drugih vidikom onesnaževanja okolja ali ne.

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.