Archives

Oznake veleblagovnic v Mariboru

Vizualne in pomenske razsežnosti označb veleblagovnic nasploh in v Mariboru leta 2000 Prispevek k analizi urbano prostorskih vidikov sodobnega globalnega gospostva  Jože Kos Grabar Izvleček V obdobju 1995 – 2000 so v Mariboru na osnovi investicij (predvsem inozemnega) trgovskega kapitala zrasle...