Družbeno-razvojna usmeritev na temelju pravičnosti, premišljenosti in sonaravnosti

Uvod v menekopravo

 

KITA

Beseda ‘menekoprava’ je oznaka za družbeno-razvojno usmeritev, ki temelji na uresničevanju medsebojno povezanega sklopa treh vodilnih načel: pravičnosti, premišljenosti in sonaravnosti.

Spletna stran www.menekoprava.info je namenjena predstavitvi menekoprave kot družbeno-razvojne usmeritve in njenih podrobnejših zastavitev, organiziranih nosilcev in udejanjanj na različnih družbenih področjih.

   

KITA